Kazimierz Konarski

Kazimierz Konarski (1886-1972) historyk, archiwista, pisarz zawodowo związany z Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, przez prawie ćwierć wieku jego dyrektor. Autor licznych prac naukowych i popularnonaukowych, a także kilkuset opowiadań i kilku powieści historycznych adresowanych głównie do młodych czytelników: Tajemnica zegara królewskiego, Złączym się z narodem, Musi być!, Przyjaciele, Krzywe Koło, Dwie matki. Tematy czerpał ze źródeł archiwalnych, a w przypadku nowszych czasów – z własnych doświadczeń i relacji świadków. W okresie socrealizmu porzucił twórczość beletrystyczną nie chcąc poddać się komunistycznej cenzurze, prowadzącej do fałszowania historii.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 4