Podróże historyczne po ziemiach polskich. Tom II

Julian Ursyn Niemcewicz
Format: MP3

Czyta: Michał Maciejewski
Czas trwania: 12:36:44 godz.
ISBN: 978-83-66561-59-5

U nas Ty wybierasz, ile zapłacisz!

15

Produkcja

Koszt produkcji audiobooka
0

Darowizna

Dzięki Twojej darowiźnie powstają nowe audiobooki
Suma: 15

Słuchaj audiobooków w aplikacji Wolne Dźwięki

Opis

Podróżujemy nadal śladem Juliana Ursyna Niemcewicza, słuchając o trzech jego podróżach odbytych rok po roku w latach 1817 – 1819. Dzięki pamiętnikowi o niewątpliwej wartości literackiej, możemy poznać ziemie niegdyś polskie, dziś w dużej części do Polski nienależące. Ponownie podróż staje się dla nas podwójna, trochę jak w angielskim czasie „past perfect”: słuchamy pamiętnika z przeszłości, opisującego już wówczas odległe dzieje zwiedzanych miejsc.

Audiobook: „Podróże historyczne. Tom II” zawiera opisy trzech podróży, 4. podróż do Prus Polskich i Książęcych 1817, 5. podróż po Wołyniu, Podolu aż do Odessy w roku 1818, 6. podróż do Litwy 1819 (zachowana pisownia oryginalna).

 

Spis zwiedzanych krain i miejscowości:

Podróż 4: Podróż do Prus Polskich i Książęcych 1817
4.1. Mazowsze: Błonie, Sochaczew, Gombin, Gostyń, Włocławek,
4.2. Prusy Bitwa pod Płowcami, Inowrocław, Toruń, Chełmża, Grudziądz,
4.3. zamki Krzyżackie: Kwidzyn, Gniew, Sztum, Malborg, Tczew(o),
4.4 Gdańsk, handel, klasztor cysterów, Elbląg, Frombork i Kopernik, Brausenerg i Hozjusz,
4.5. Prusy Książęce: Heiligenbeil, Królewiec, jeszcze raz zakon krzyżacki, Iława, Rastenburg, Polskie nazwiska miast, NUR

Podróż 5:
Podróż po Wołyniu, Podolu aż do Odessy w roku 1818
5.1. Podlaskie: Przyjazd do Warszawy, Siedlce,
5.2. Gubernia Grodzieńska: Brześć Litewskie, Ratno,
5.3. Gubernia Wołyńska: Kowel, Woronczyn, Sielec, Krzemieniec, Hrehorów
5.4. Gubernia Podolska: Piławce, Międzyboż, Latyczew, Bacław, Niemirów, Tulczyn
5.5. Bałta, Dubossary, Tyraspol, Bender, Odessa, Mikołajew, Elizabethgrad, Nowomirhorod, Szpota, Humań

Podróż 6:
Podróż do Litwy 1819
6.1. Początki Litwy, od Czernawczyc do Grodna
6.2. od Rotnicy do Trok
6.3. Wilno
6.4. od Lidy do Pińska
6.5. Uwagi nad stanem i kraju…

Julian Ursyn Niemcewicz

Julian Ursyn Niemcewicz - obraz pędzla Antoniego Brodowskiego z 1820

Julian Ursyn Niemcewicz (1757 – 1841) – oświeceniowy dramaturg, pisarz, poeta, historyk i pamiętnikarz. Członek Komisji Edukacji Narodowej (1791-1792), współautor Konstytucji 3 Maja, adiutant Tadeusza Kościuszki, członek (i prezes) Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Patriota i polityk, dążący do odnowienia i wzmocnienia Polski i polskości, zarówno przed zaborami, jak i w trakcie zaborów. Od 1811 roku wizytował szkoły Księstwa Warszawskiego, a następnie Królestwa Polskiego. Podróżując między nimi, zwiedzał ziemie polskie spisując „Podróże historyczne”. Po klęsce powstania listopadowego wyemigrował do Francji, gdzie w 1841 roku zmarł.