Mirosław Sulej

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego gdzie w roku 1996 uzyskał
tytuł doktora nauk humanistycznych.
Autor małej biografii Mariana Bernaciaka
„Orlika” napisanej i wydanej w roku 2005
jako cegiełka na budowę pomnika „Orlika”
w Zalesiu k. Ryk.

Wyświetlanie jednego wyniku