Moja podróż do Rosji

Antoni Słonimski
Format: MP3

Czyta: Zuzanna Lipiec
Czas trwania: 4:58:00 godz.
ISBN: 978-83-66561-72-4

Za darmo!

Słuchaj audiobooków w aplikacji Wolne Dźwięki

Opis

Nareszcie! – zakrzyknęli literaci i ruszyli poznawać nowy, niegdyś znany, a zmieniony rewolucją świat.

W 1932 roku, wskutek zawarcia paktu o nieagresji,  otworzyły się „wrota” ZSRR dla wybranych turystów z Polski i zachodniej Europy. Państwowe biuro turystyczne Intourist zapraszało wpływowe postaci na starannie zaplanowane wycieczki. Prezentowano na nich fragmenty sowieckiej rzeczywistości. Wyruszył również Antoni Słonimski przekonać się, jak wygląda porewolucyjna Rosja, a w pociągu dosiedli się do niego Sceptyk i Entuzjasta. Jeden – poddający krytyce wszystko, co widział, drugi – łatwo wpadający w zachwyt. W podróży powstał wspaniały reportaż literacki, w którym łączą się trzy sfery: opisu, oceny krytycznej i nadziei.

Za dzieło to w pewnych kręgach Słonimski stał się persona non grata. Z dzisiejszego punktu widzenia niektóre oceny autora wydają się naiwne. Jakby nie zauważał on gróźb związanych z komunizmem. Warto pamiętać, że my wiemy więcej o totalitaryzmie, do którego doprowadziła ideologia komunistyczna, bo Słonimski zwiedzał i pisał jeszcze przed czystkami roku 1936.

Wsiądźcie do pociągu razem z panem Antonim. Kogo spotkacie? Co zobaczycie? Posłuchajcie!

Antoni Słonimski

Antoni Słonimski (1895 - 1976) - literat, twórca wielu gatunków - zarówno poezji, jak prozy i reportażu, krytyk literacki, teatralny i filmowy. Współzałożyciel kabaretu "Pod Pikadorem", Skamandryta. W 1939 roku emigrował przez Rumunię do Francji i Wielkiej Brytanii, skąd powrócił 1951 r. Po powrocie do Polski zaakceptował status quo PRL i był w konflikcie ze środowiskami emigracyjnymi. W 1956 jego wybór na prezesa Związku Literatów Polskich postrzegano jednak jako znak odnowy życia literackiego - wolności słowa i praw obywatelskich. Postrzegany jako jeden z pisarzy opozycyjnych, działał na granicy akceptacji przez władze PZPR, od czasu do czasu obejmowany cenzurą, z której zwalniano go w latach odwilży.