Solidarności 83

Solidarności 83, Warszawa

Solidarności 83 – Dnia 26 X 1943 roku hitlerowcy rozstrzelali 30 Polaków

Przy ul. Leszno 3 hitlerowcy rozstrzelali około 30 polskich zakładników, w tym dwie kobiety.

W październiku 1943 roku Hans Frank wydał rozporządzenie celem zwalczania zamachów na niemieckie dzieło odbudowy w Generalnym Gubernatorstwie. Na jego mocy, każdy kto utrudnia bądź przeszkadza w dziele odbudowy podlega karze śmierci. Utworzone zostały specjalne sądy, które otrzymywały nadzwyczajne pełnomocnictwo. Na jego mocy mogły orzekać o karze śmierci. Wyrok wykonywany był w trybie natychmiastowym. Rozporządzenie weszło życie wraz z 10 października 1943 roku. Podane zostało z krótkim komentarzem, który głosił, że policjant niemiecki ma prawo strzelać do każdego napotkanego na ulicy, który wyda mu się podejrzany. Rozpoczęło się apogeum niemieckiego terroru. Na ulicach miast dochodziło do licznych łapanek, eskalacji przemocy i egzekucji. Ich celem była próba zduszenia polskiego patriotyzmu oraz chęci do walki. Przy nieistniejącej już kamienicy na ul. Leszno 3 hitlerowcy rozstrzelali około 30 polskich zakładników.

WolneDźwięki.pl

Audiobooki WolneDźwięki.pl Zobacz audiobooki »