Stanisław Żółkiewski

Stanisław Żółkiewski (1547-1620) wielki patriota i wódz. Brał udział we wszystkich wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą w na przełomie XVI i XVII wieku. Pełnił szereg najważniejszych urzędów I Rzeczypospolitej: był sekretarzem królewskim, hetmanem polnym koronnym, kasztelanem lwowskim, wojewodą kijowskim, a w końcu hetmanem wielkim koronnym i kanclerzem wielkim koronnym. Zawsze przedkładał dobro Polski ponad własne korzyści, stał wiernie po stronie kolejnych królów, także w wewnętrznych sporach, mimo krytycznego zdania o polityce Zygmunta III Wazy. Opowiadał się za tolerancją religijną i łagodzeniem konfliktów.

Wyświetlanie jednego wyniku