Antoni Słonimski

Antoni Słonimski (1895 – 1976) – literat, twórca wielu gatunków – zarówno poezji, jak prozy i reportażu, krytyk literacki, teatralny i filmowy. Współzałożyciel kabaretu „Pod Pikadorem”, Skamandryta. W 1939 roku emigrował przez Rumunię do Francji i Wielkiej Brytanii, skąd powrócił 1951 r. Po powrocie do Polski zaakceptował status quo PRL i był w konflikcie ze środowiskami emigracyjnymi. W 1956 jego wybór na prezesa Związku Literatów Polskich postrzegano jednak jako znak odnowy życia literackiego – wolności słowa i praw obywatelskich. Postrzegany jako jeden z pisarzy opozycyjnych, działał na granicy akceptacji przez władze PZPR, od czasu do czasu obejmowany cenzurą, z której zwalniano go w latach odwilży.

Nie znaleziono produktów, których szukasz.