Piotr Skarga

Piotr Skarga (1536-1612) kształcił się w Krakowie i w Rzymie, gdzie wstąpił do zakonu jezuitów. Wróciwszy do Polski zajmował się działalnością duszpasterską i filantropijną – zakładał jezuickie kolegia oraz instytucje pomocy potrzebującym. Był pierwszym rektorem Akademii Wileńskiej (1578-1584). W 1588 został kaznodzieją na dworze króla Zygmunta III Wazy. Jeden z głównych kontrreformatorów w Polsce. Krytykował słabości stanu szlacheckiego, postrzegając je jako czynniki, które popychają kraj do upadku.

Wyświetlanie jednego wyniku