Jędrzej Kitowicz

(1728-1804) służył na dworach biskupich i magnackich za czasów panowania Augusta III i Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przystąpił do konfederacji barskiej (1768). Około roku 1777 przyjął święcenia kapłańskie, po których przejął parafię w Rzeczycy, gdzie posługiwał do końca życia. Czas probostwa poświęcił też na porządkowanie zbieranych przez całe życie rękopisów, z których powstały dzieła odzwierciedlające życie i wydarzenia epoki: „Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III” oraz „Pamiętniki, czyli historia Polska”.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 4