Feliks Koneczny

Feliks Koneczny (1862 – 1949) był znanym w świecie historiozofem, poszukującym generalnych praw rządzących historią. Zdobytą podczas pracy w archiwach wiedzę wykorzystywał publikując liczne książki i artykuły, zarówno naukowe jak i popularyzatorskie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości od 1919 roku został wykładowcą Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, a na emeryturze kontynuował prace naukowe w rodzimym Krakowie. W wyniku swoich rozważań przedstawił oryginalną koncepcję cywilizacji, ich rozwoju, trwania, walk i upadków. Profesor był ceniony w kraju i zagranicą za dociekliwość, śmiałość stawianych tez i wyciąganych wniosków, a jego koncepcja historiozoficzna komentowana jest do dzisiaj.

Wyświetlanie jednego wyniku